Vaš pouzdani i jedini administrativni partner

Osnivanje Firme

Osnivanje Firme

Procedura osnivanja firme u Srbiji treba da započne angažovanjem administrativne ili pravne agencije koja na sebe preuzima pripremu svih neophodnih dokumenata za osnivanje privrednog društva. Zastupamo misljenje da su jedino kvalifikovane agencije koje poseduju tim ekonomista i pravnika  pogodne za pruzanje strucnih saveta u vezi sa strukturom poslovanja, poreskim pitanjima, pitanjima u vezi sa zapošljavanjem i subvencijama, pitanjima u vezi sa izvozom i uvozom, zaštitom prava intelektualne svojine, kao i ostalim pitanjima usklađivanja sa propisima.

Svesni smo da svaki ulazak na novo tržište nosi određenu dozu neizvesnosti. Iz tog razloga, nudimo Vam različite pakete unapred pripremljenih usluga, koje smo kreirali kao odgovor na različite potrebe klijenata, koji uvek uključuju unapred utvrđene cene advokatskih usluga, bez skrivenih troškova.

Naši paketi usluga uključuju:

 • Usluge savetovanja u vezi sa strukturom poslovanja i zaštitom poslovnog imena
 • Osnivanje firme (u odsustvu osnivača)
 • Otvaranje računa u banci
 • Osnovno savetovanje u vezi sa strukturom poreskog sistema
 • Osnovno savetovanje u vezi sa usklađivanjem propisa o zapošljavanju
 • Osnovno savetovanje u vezi sa državnim subvencijama
 • Osnovno savetovanje u vezi sa pitanjima imigracije i boravka stranaca.

Za više informacija o paketima, kontaktirajte nas putem naše e-mail adrese (STAVITE ADRESU KOJU NAPRAVITE VI )

Kompleksne procedure u vezi sa osnivanjem privrednih subjekata

Pored osnivanja privrednih društava, mi nudimo pomoć u okviru  registracije grupe društava, u koju obično spada nekoliko državnih organa, koja iziskuje posebne i kompleksne procedure, kao što su:

 • Osnivanje medicinskih ustanova i ustanova zdravstvene zaštite (npr. osnivanje apoteka u Srbiji)
 • Osnivanje obrazovnih ustanova (npr. osnivanje vrtića, osnivanje privatne škole, osnivanje univerziteta)
 • Osnivanje fondacije
 • Osnivanje turističke agencije (organizatori turističkih putovanja i posrednici u prodaji organizovanih turističkih putovanja)
 • Osnivanje udruženja.

Kupovina postojeće firme

Ukoliko se odlučite za kupovinu već postojeće firme, kontaktirajte nas putem naše e-mail

Potrebna vam je usluga
osnivanja firme?

Popunite naš online formular koji smo pripremili za Vas.

Tražite NEŠTO?

Ovde smo Da vam pomognemo

Pronađite informacije!
Popunite polja, odaberite šta vas interesuje, a mi ćemo Vas kontaktirati čim pre dobijemo Vašu poruku